Tour du lịch

Cánh đồng sen ở Đồng Tháp đang vào mùa nở rộ mà còn miễn phí vé

Nói đến sen thì Đồng Tháp vô cùng nhiều cánh đồng sen, thế nhưng bạn phải nắm rõ thời điểm hoa sen nở rộ mà đến đây thì mới gọi là hợp lý!

Đánh giá